• 08:00 - 18:00

 • Pazartesi - Cumartesi

DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Güvenirlilik

Mayla Lojistik, başta tüm çalışanları ve müşterileri olmak üzere tüm ilişki ve iletişiminin, açık, şeffaf ve güvenilir bir zemin üzerinde kurulmasına özen gösteririz.

Ekip Çalışması

İşbirliği, karşılıklı bağlılık, uzmanlık ve bilgi paylaşımının başarının temeli olduğunun bilinciyle, ekip çalışmasını kişisel başarının da garantisi olarak görür ve tüm çalışmalarda ekip çalışmasını destekleriz.

Dinamizm

Dinamik ve esnek çalışmayı ilke olarak benimseyen bizler, koşullar ne olursa olsun sonuç odaklı ve hızlı çalışırız.

image

Politikalarımız

 • Kalite Politikamız
  • Birinci Öncelikli Hedefimiz;

   Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ” sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için;

   Kalite politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,

   Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini,

   İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,

   Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,

   Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,

   ISO 9001 standardına uygun Kalite Güvence Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı

   İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

 • Çevre Politikamız
  • Mayla Global Lojistik Ltd. Şti. olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle;

   Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,

   Çalışanlarımızı “YEŞİL TÜKETİCİLER” haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,

   Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,

   Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,

   İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,

   ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,

   Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi ve kirliliğin önlenmesi için çevre korumaya yönelik uygulamaları azami seviyede tutmayı,

   Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi

   İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

 • Şikayetleri Ele Alma Politikamız
  • Sektörün lider aktörlerinden birisi olarak,

   İlgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı,

   Müşterilerimizden gelen olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimleri, hizmetlerimizi geliştirmek için kayıt altına alarak, değerlendirip zamanında yanıtlamayı,

   Hizmetlerimizden kaynaklanabilecek şikayet konuları ile ilgili yapılan inceleme sonuçları çerçevesinde, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik etkin çözümleri en kısa sürede almayı,

   Müşterilerimizden toplanan geri bildirim verilerini analiz ederek hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

   İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

 • Bilgi Güvenliği Politikamız
  • Mayla Global Lojistik Ltd. Şti. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile; iş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. "Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları" ile Mayla Global Lojistik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik özelliklerinin korunması sağlanacaktır.

   Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

   Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

   Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

   Mayla Global Lojistik Ltd. Şti. yönetimi olarak, bu politikanın uygulanması ile:

   Yasal gerekliliklere uymayı,

   Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı,

   Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,

   Entegre lojistik çözümlerini güvenli ve sürekli biçimde sunmayı

   Güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi,

   Mayla Global Lojistik Ltd. Şti.’in itibarını ve güvenilirliğini korumayı,

   Rekabet avantajı yaratmayı,

   Müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları dahil olmak üzere, tüm ilgili taraflar için güvenilir, yenilikçi ve profesyonel bir firma olmayı,

   ISO 27001 standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı ilkeleri olarak benimser.

   İLKELERİMİZ olarak benimsedik.